Kramses blog » Lene Espersen, naiv, inkompetent og farlig

Kramses blog » Lene Espersen, naiv, inkompetent og farlig

Jeg er ikke glad for den ny logningsbekendtgørelse (indført i terror bekæmpelsens hellige navn). Men når nu andre, med masser af baggrunds viden om emnet (se link ovenfor) har en velformuleret kritik, så finder jeg det lettest bare at smide et link, i stedet for at svede over tasterne selv. Så kig hvis du er nysgerrig, mangler argumenter eller mangler generel baggrundsviden om emnet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.