Friskt blod til Foreningen af danske Ubuntubrugere

Martin, der siden foreningens stiftelse har siddet på formandsposten i Foreningen af danske Ubuntbrugere stiller ikke op til bestyrelsen på næste generalforsamling.

Så vi har brug for friskt blod i bestyrelsen.
blod
(Billede taget af Abhishek Jacob.)

Som udgangspunkt er bestyrelsens forpligtelser meget begrænsede. Men det betyder ikke at bestyrelsen bør være usynlig.
Jeg så gerne en mere aktiv bestyrelse. Ikke fordi der skal ligge flere beføjelser eller mere magt hos bestyrelsen, men jeg tror det kunne være rart for foreningen og for den danske Ubuntu brugergruppe hvis bestyrelsen var mere synlig og tog kærligt hånd om de praktiske ting, som f.eks. vores IRC møder.

Så hvis du sidder derude og har mod på at gå ind i bestyrelsesarbejdet så foregår det på generalforsamlingen søndag d. 10 maj kl. 16 i #ubuntu-dk-moede.
Sidste frist for at stille op til bestyrelsen er ved afstemningen på selve generalforsamlingen, så man kan sagtens gå og vente med at tage sin beslutning til sidste øjeblik. Men hvis du allerede nu har besluttet dig for at stille op, så kan du skrive dig på her og måske annoncerer dit kandidatur på mail listen, så andre kan nå at danne sig et billede af hvem der stiller op og afgøre med sig selv hvem de har lyst til at stemme på.

Sidste frist for at stille forslag til generalforsamlingen er 8 dage før og fristen for at komme med ændringer til vedtægterne er for længst passeret. For at kunne deltage i generalforsamlingen er det et krav at man er medlem. Meld dig ind her.

Jeg genopstiller selv som kasserer og LoCo kontaktperson.