Generalforsamling i foreningen af danske Ubuntubrugere

Søndag d. 15. april 2012 er der generalforsamling i foreningen af danske Ubuntubrugere.
Indkaldelsen kan læses herunder:

Kære alle

Hermed indkaldes til generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Generalforsamlingen bliver afholdt søndag d. 15. april 2012 kl. 16. Det kommer til at foregå i IRC kanalen #ubuntu-dk-moede på Freenode netværket.

Der vil være følgende dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasser
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
  • Valg af LoCo kontakt
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså lørdag d. 7. april.

Opstilling til tillidsposter skal ske senest 7 dage før generalforsamlingen, altså søndag d. 8. april.
Jeg vil opfordre alle der kunne have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet til at stille op, ligesom alle med interesse i foreningen og Ubuntu i Danmark opfordres til at møde op og deltage i
generalforsamlingen.

Vedtægter og kontaktinfo til bestyrelsen kan findes her:
http://ubuntudanmark.dk/forening/

Mvh.
Søren

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.