New Community Council

The vote for the new Ubuntu Community Council is over, and Mark Shuttleworth has announced the results.

The new council consists of (in alphabetical order)

  • Alan Pope
  • Benjamin Mako Hill
  • Daniel Holbach
  • Elizabeth Krumbach
  • Matthew East
  • Mike Basinger
  • Richard Johnson

A total of 267 Ubuntu members have cast their votes, which gives a voter turn out of roughly 66 percent.

If you feel like diving into the numbers, all the info and all the ballots are (in an anonymised and randomised form) available here:
http://www.cs.cornell.edu/w8/~andru/cgi-perl/civs/results.pl?id=E_f802a7d79840b58a

Congratulations to the new council!

Ubuntu Community Council 2009 elections

If you are an Ubuntu member, you have properly just recently received a mail informing you that voting on the Ubuntu Community Council is now open, and will continue until Tuesday 6 October 2009 at 13:00 UTC.

If you are curious about who the candidates are, here is the list:

If you feel like voting (and are a Ubuntu member) you really should go over the list and see for your self who you think is best suited for a seat on the Community Council.

You have to assign each candidate a rank from one to twelve, with one being most prefered, twelve least. More info on the voting method here. See also http://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet_method.

And no, you can’t vote for (or against) Mark. If you could, he wouldn’t be the sabdfl :)

Forskellen på “Free Software” og “Open Source”

Benjamin Mako Hill har skrevet en (syntes jeg) interessant blog-post om forskellen mellem Free Software og Open Source, når man skal advokerer for sin ynglings software.

Jeg har aldrig selv været specielt bevidst om forskelle på de to begreber og har nok egentlig brugt dem lidt i flæng. Jeg ved også godt at der er et gevaldigt overlap mellem hvad der er dækket af begrebet Free Software og software der er udviklet vha. Open Source udviklings modellen. Men Mako gør meget ud af at understrege, at hvor Open Source er en udviklings model, så er Free Software et princip. Hvor en udviklingsmodels styrke og effektivitet til dels kan måles og efterprøves, er et princip mere universelt.

Argumenter for Free Software er altså ofte mere holdningsprægede, hvor Open Source som udviklingsmodel er mere resultat orienteret. Holdninger kan diskuteres, men man afkræves sjældent ‘beviser’ for sine holdninger. Omvendt kan det være svært at bevise at Open Source faktisk er en overlegen udviklingsmodel. For hvert succesfuldt open source software projekt findes utallige, som ikke blev til noget. Yderligere findes mange succesfulde software projekter, som ikke er udviklet efter Open Source modellen. Det kan altså være svært at bevise at udviklingsmodellen Open Source, sammenlignet med andre udviklingsmodeller, er overlegen. Det er dog ganske enkelt at udtrykke en holdning til Free Software og man kan slippe for at blive afkrævet svar på nogle meget indviklede spørgsmål, der kan stilles til effektiviteten af Open Source udviklingsmodellen.