Pædagogikum workshop fem

Som tidligere nævnt er jeg i dette skoleår i pædagogikum.

I starten af december var jeg i den forbindelse af sted på Workshop 4 med arbejdstitlen It i undervisning og læring. Workshoppen havde følgende overordnede formål:

Power Button

Formålet med workshoppen er at give kandidaterne en forståelse for, hvordan it kan understøtte
undervisning og læring, samt hvilke didaktiske udfordringer den nye teknologi medfører?

Generelt en vigtig problemstilling i dagens gymnasieskole!

I løbet af 2012 skal jeg deltage i yderligere to workshops (og nogle andre kurser) og den første workshop handler om skolernes særkende og miljø. (Altså, hvad er forskellen på de forskellige ungdomsuddannelser og hvilke identiteter har de enkelte skoler.)

En del af hjemmeopgaven til denne workshop lyder:

Du skal (i 5 kopier) medbringe et uddrag af din skoles hjemmeside – samt tilsvarende hjemmesider fra et par andre skoler i din egen skoleform.

Der skal altså udprintes fem kopier af en hjemmeside. Til en workshop hvor alle deltagere medbringer bærbare computere. Hvor den foregående workshop handlede om hvordan vi bedst inddrager og benytter IT i undervisningen.
… godt pædagogisk nytår herfra.

(Photo by ben dalton)

Drivers for a…

This week I was by a local print shop called Unic Print to get some flyers, posters and banners printed for the upcoming Ubuntu Live! at the CBS here in Copenhagen.

The guy I talked to there was a great Ubuntu / FOSS fan, and they even had a few pc’s with Ibex installed for public use just at the entrance of the shop. In the future, he told me, they also hoped to have a stand with free Linux cds.

However he had one problem before he could switch the entire shop to Ubuntu. Getting the big printers and the machine he used to embroider onto clothes working without Windows was hard. So my question is, does anyone know anything about the status of getting these kinds of machines working outside a Windows environment? I think the big printer was a Roland, but I could be wrong.