Skip to content

Hardy Heron Release Party i Århus

by sbc on April 27th, 2008

Som Søren, Martin, Carsten og ca. 50 andre var jeg også til release party i Århus lørdag i PROSA‘s kantine (Tak til PROSA). Anledningen var selvfølgelig udgivelsen af Ubuntu 8.04 – også kendt som Hardy Heron.

IMG_7050_1024
(Billeder taget af Søren S. Nielsen.)

Jeg tror vi alle var positivt overraskede over det store fremmøde – og der skulle da heller ikke være dukket mange flere op før det var blevet et problem at finde plads til alle. Det har til dato været det største arrangement det danske LoCo team har været med til at arrangerer – men vi var alle enige om at det skal være endnu større næste gang! I den forbindelse også tak til ØJLUG og Martin uden hvem arrangementet var blevet et ganske andet (og mindre).

Efter det sidste foredrag gik et par af os ud for at få en enkelt (eller flere) øl, før turen gik videre til banegården.

From → drinking, funny, IT

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS