Kan man være politisk uden at være partipolitisk?

Foreningen af danske Ubuntubrugere havde på vores IRC møde i søndags et forslag om at vi som forening skulle underskrive underskriftsindsamlingen mod softwarepatenter i Europa på http://stopsoftwarepatents.eu/.

Mødet endte med at beslutte ikke at skrive under som forening, men at opfordre vores medlemmer til at skrive under (referat af mødet). Så hvis du er medlem af foreningen – eller sympatiserer – så er opfordringen hermed givet videre!

Men forslaget viser også at vi har en udfordring foran os. På den ene side skal vi gerne være poltisk neutrale og undgå at blive rodet ind i noget parti-politisk fnidder. Vi skal ikke skræmme nye brugere væk ved at fare voldsomt frem med politisk stillingtagen. På den anden side er der nogle vigtige emner til debat for tiden, som på den ene eller anden måde markant kan påvirke det vi arbejder med, nemlig software og brug af computere og internettet. Softwarepatenter er et emne. Overvågning, logning og blokering af hjemmesider er andre. Der er snart valg til Europaparlamentet og hvordan anbefaler man de rigtige kandidater uden at falde i den gamle fælde at få skudt i skoene at Linux (og Open Source) er ren kommunisme?

718933691_2b0100d6d4_o-1
(Billede fundet her.)

Hvor langt kan man som politisk neutral forening tillade sig at gå? Hvordan klarer andre foreninger derude balancegangen mellem parti-politisk neutralitet på den ene side og ønske om at påvirke vigtige beslutninger på den anden?

2 thoughts on “Kan man være politisk uden at være partipolitisk?”

  1. For mig at se handler det måske mere om at der er nogle stykker der ikke har forstået at UbuntuDanmark, ligesom LUG’erne allerede er en politisk forening (der er selvfølgelig forskel på formålsparagrafferne(. Vi plejer i NJLUG at sige at vi per definition er en politisk forening. Vi arbejder bl.a. for udbredelse af open source software, og softwarepatenter er et problem for open source software (og closed source for den sags skyld, primært for små- og mellemstore firmaer).

    Jeg mener sagtens at man kan kaste sig ud i underskriftsindsamlinger af den slags. Der er forskel på klassisk højre/venste politik, og så på at støtte op om initiativer såsom åbne standarder, ingen softwarepatenter osv., som typisk er klassisk højre/venstre-neutral.

    SSLUG har, så vidt jeg ved det, tidligere haft sådanne diskussioner. Det man typisk vil komme frem til er, at hvis det man skal tage stilling til ligger tilpas inden for kernen af hvad det foreningen arbejder for, og hvad medlemmerne dermed kan forventes at stå inde for/have af holdninger, så kan foreningen godt markere sig politisk på området.

  2. Først og fremmest, så tror jeg ikke på, man kan have en apolitisk forening. En forening vil altid, på en eller måde, tage stilling til det samfund den er i, ud fra de mennesker der udgør foreningen. Jeres forening har f.eks. taget et valg: Ubuntu. Det betyder Open Source og Linux, og altså ikke proprietær kode og Microsoft (e.a.). Allerede dér står i i modsætning til nogle af de Microsoft-venner der er i toppen af nogle af de danske partier.

    For det andet, så er i ikke partipolitiske, så længe i kun har meninger på et snævert område (it-politik og immateriel ret). At der måske kun er ét (eller to) parti(er) der rent faktisk går ind for det samme som jeres forening, er ikke det samme som at jeres forening går ind for det parti – bare at i er enige om det det område. DF og Enhedslisten er jo også meget forskellige, selvom de begge vil gøre f.eks. de ældres vilkår bedre. :)

    Ti slut vil jeg da anbefale jer at stemme Folkebevægelsen mod EU. Det er de eneste der konsekvent vil stemme nej til at lade EU bestemme mere – og hvis EU får mere at sige, vil det betyde mere overvågning, mere og strengere immateriel ret (ophavsret, patentlov, m.m.), etc. Og de andre partier jubler for al det ekstra EU i deres EU-ekstase. Folkebevægelsen er også en tvær-politisk organisation, og der er også ikke-kommunister blandt topkandidaterne. ;)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.