Mere tronfølgelov

Jeg er blevet overtalt til ikke at stemme ja til tronfølgeloven, som jeg ellers tidligere havde planlagt.

Primært er jeg blevet ‘presset’ af min kæreste – og jeg gør jo altid hvad min kæreste siger…?

Jeg har også kigget mig lidt omkring på nettet, og bl.a. fundet nedenstående af nogen folk, som helt sikkert er bedre inde i de juridiske detaljer end jeg er (min fremhævelse):

Den af regeringen valgte fremgangsmåde kan formelt og juridisk ikke kaldes grundlovsstridig, da ændringen af tronfølgeloven sker efter reglerne om grundlovsændring i grundlovens § 88, men fremgangsmåden er et unødvendigt fiksfakseri, der alene har det formål at få ændringen af tronfølgeloven til at se ud, som om man ikke ændrer grundloven – selv om det er det, man gør. Ofrene for denne fremgangsmåde er kommende generationer af grundlovslæsere, der nu skal lære, at grundlovens ord om tronfølgen er i strid med retstilstanden.

Fra http://ft.dk.

Endelig opfordrer Enhedslisten til at stemme blankt eller skrive REPUBLIK NU! på stemmesedlen.

Der findes også en Republik Nu! Facebook gruppe for de unge og smarte…

… og så opfordrer ekstrabladet i øvrigt til et nej