Republik Nu!

Min dejlige kæreste og jeg har lavet følgende video, stærkt inspireret af Jørgen Clevin.


YouTube link

Budskabet Republik Nu! genfindes efterhånden mange steder på nettet. Se f.eks. Mortens blogindlæg og denne facebook gruppe.

Det er på søndag der er afstemning, både om tronfølgeloven og valg til Europaparlamentet…

Mere tronfølgelov

Jeg er blevet overtalt til ikke at stemme ja til tronfølgeloven, som jeg ellers tidligere havde planlagt.

Primært er jeg blevet ‘presset’ af min kæreste – og jeg gør jo altid hvad min kæreste siger…?

Jeg har også kigget mig lidt omkring på nettet, og bl.a. fundet nedenstående af nogen folk, som helt sikkert er bedre inde i de juridiske detaljer end jeg er (min fremhævelse):

Den af regeringen valgte fremgangsmåde kan formelt og juridisk ikke kaldes grundlovsstridig, da ændringen af tronfølgeloven sker efter reglerne om grundlovsændring i grundlovens § 88, men fremgangsmåden er et unødvendigt fiksfakseri, der alene har det formål at få ændringen af tronfølgeloven til at se ud, som om man ikke ændrer grundloven – selv om det er det, man gør. Ofrene for denne fremgangsmåde er kommende generationer af grundlovslæsere, der nu skal lære, at grundlovens ord om tronfølgen er i strid med retstilstanden.

Fra http://ft.dk.

Endelig opfordrer Enhedslisten til at stemme blankt eller skrive REPUBLIK NU! på stemmesedlen.

Der findes også en Republik Nu! Facebook gruppe for de unge og smarte…

… og så opfordrer ekstrabladet i øvrigt til et nej

Ombudsmanden siger…

Midt i alt G8 tumulten og landskamp cirkuset er vores statsminister sluppet alt alt for let i medierne fra fuldstændig at ignorerer ombudsmandens henstilling om give Bo Elkjær et interview om Irak krigen eller et sagligt begrundet afslag!

Bo Elkjær, der i 2003 vandt Cavlingprisen sammen med Charlotte Aagaard og Jørgen Steen Nielsen “for deres gennemarbejdede, veldokumenterede og kritiske artikler om det demokratiske beslutningsgrundlag for Danmarks deltagelse i Irak-krigen”, har i over 600 dage i træk bedt Anders Fogh Rasmussen om et interview om Irak krigen, grundlaget for at gå med i krigen, påstanden om masseødelæggelsesvåben osv.

Men stats ministeren har gang på gang (uden begrundelser) afvist at give et interview. Jeg er selvfølgelig fuldt ud bevidst om at statsministeren ikke er forpligtet til at give interviews til nogen som helst. Men når man husker på, at det er den samme statsminister, som taler om værdikamp mellem demokrati og diktatur, burde han vel være den første til at huske på, at en af grund pillerne i vores såkaldte demokrati er en kritisk presses, der får mulighed for at stille spørgsmål (også ubehagelige spørgsmål) til magthaverne.

Irak krigen var nok en af de største og mest kontroversielle beslutninger denne regering har truffet og uden i øvrigt at tage stilling til rigtigheden af den beslutning må det være klart for enhver, at statsministeren burde være klar til at stille op til interviews om denne beslutning og konsekvenserne af den. For han burde da kunne forsvare sine handlinger overfor kritiske journalister? Burde han ikke?
Jeg syntes han udviser en foragt for pressen og hele det demokratiske system med sin optræden og det er specielt ikke klædeligt for landets statsminister (ligegyldigt hvad man så ellers syntes om ham)!