DIKU revy

Jeg var til DIKU revy 2008 i går aftes. Det var en sand fornøjelse – Store UP-1 var fyldt med fulde dataloger, fysikere og andet godtfolk.
Undertitlen på årets revy var Intet at skjule med en slet skjult henvisning til den nye lognings bekendtgørelse. Lene Espersen optrådte da også igennem revyen i flere sketch. Til at starte med havde hun dog misforstået sin egen bekendtgørelse og forsøgte at lokke de stakkels dataloger med Cola – i stedet for at logge deres aktivitet. Det blev dog lavet om senere da hun begyndte at overvåge data overførsel – symboliseret af to dataloger i pakke kostume der dansede frem og tilbage mellem Alice og Bob til tonerne af Les Lanciers – et ømt syn.
Den gode Lene mødte dog til sidst sin overmand i Kaptajn Hack der med sin +5 Open Source Dual Core kåre var hende overlegen. (Er Kaptajn Hack i øvrigt i familie med Kaptajn DIKU?)

Men revyen berørte selvfølgelig også (som ventet) emner som eksamen, kvinder, DIKUs kantine, rektor og endelig var der de mere indforståede jokes som lidt krævede at man havde fulgt et specifikt kursus, kendte den studerende eller forelæser der blev parodieret – men sådan er studenter revyer og det har jeg det fint med. Jeg blev i hvert fald godt underholdt og så skadede det jo heller ikke at der var (gyldne) øl.

Terrorliste uden terrorister?

Alle syv tiltalte frifundet i t-shirtsag – dr.dk/Nyheder/Indland

PFLP og FARC er på (bl.a.) EU’s liste over terror organisationer. Det skal ikke benægtes at de to organisationer udfører ugerninger, men byretten finder at ugerningerne ikke er at betragte som terror.
Så vi har en liste over terror organisationer hvor nogle af organistionerne ikke udfører terror. Det er da et problem! Hvodan kommer man så på EU’s liste over terror organisationer? Det er jo nok her problemet ligger – for det er ikke en velovervejet objektiv gennemgang af hver organisation der får den på (eller af) listen. Der er tale om lyssky byttehandler mellem forskellige lande for netop at få deres største modstandere på disse terror lister.

For i bund og grund er det meget svært at afgøre hvem der faktisk er terrorister. Hvem der for nogen er terrorist er for andre frihedskæmpere – udtrykkene terror og terrorisme er blevet udvandede og benyttes i mange sammenhænge til at retfærdigøre handlinger vi ellers ville stoppe op og stille spørgsmålstegn ved. Men så snart der bliver smækket et “Terrorist” stempel på et eller andet er der ingen der stiller spørgsmål… for man støtter jo ikke terroristerne, vel?

Men i denne omgang må EU’s terrorliste og Lene Espersen altså se sig slået. Det kan forhåbentligt give os en debat om hvad vi egentlig opfatter som terror og terrorisme.

Og husk nu: “If you don’t read my blog, the terrorists have already won!”

Kramses blog » Lene Espersen, naiv, inkompetent og farlig

Kramses blog » Lene Espersen, naiv, inkompetent og farlig

Jeg er ikke glad for den ny logningsbekendtgørelse (indført i terror bekæmpelsens hellige navn). Men når nu andre, med masser af baggrunds viden om emnet (se link ovenfor) har en velformuleret kritik, så finder jeg det lettest bare at smide et link, i stedet for at svede over tasterne selv. Så kig hvis du er nysgerrig, mangler argumenter eller mangler generel baggrundsviden om emnet.